ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-18.00 น. ได้ทำการปลูกผักปลอดสารพิษโดยปลูกผักในแปลงทดลอง ผลผลิดที่ได้จะนำไปแจกจ่ายคนในชุมชน


พรวนดินเพื่อเตรียมปลูกผัก

ขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูก


ว่านเมล็ดผัก


นำฟางมาคลุมแปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)