ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23 มิ.ย. 2560

8.00 น. อาบน้ำเเต่งตัว

8.45 น. รับประทานอาหารเช้า

9.00 น.ทำความสะอาดหน่วยฝึก

10.30 น. เตรียมงานและจัดสถานที่

11.00 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อจากเมื่อวาน)

13.00 น. พักรับประทานกลางวัน

13.45 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ)

17:30 น. เลิกงานบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)