ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22 มิ.ย. 2560

8.35 น. อาบนำ้แต่งตัวว

10.00 น. รับประทานอาหารเช้า

11.00 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ต่อ)

16.00 น. ให้อาหารหมูที่ศูนย์ฝึก

17.00 น. เเยกย้ายกันกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)