ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23 มิ.ย. 2560

8.00 น. อาบน้ำเเต่งตัว

8.45 น. รับประทานอาหารเช้า

9.00 น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

10.30 น. ถึงศูนย์ฝึก

11.00 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อจากเมื่อวาน)

13.00 น. พักรับประทานกลางวัน

13.45 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ)

15.30 น. เดินทางกลับบ้าน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)