ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา8.30-17.00น.แก้ไขงานกลุ่มและเพิ่มเติมข้อมูลยังไม่ครบ เริ่มดำเนินการทำปุ๋ยหมักชีวภาพแก้ไขงานช่วง


ทำหัวเชื้อปุ๋ยหมักชีวภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวความเห็น (0)