ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรรณบุรี วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา08.00-20.00 น.ได้เข้าไปที่ศูนย์เเละช่วยงานในศูนย์เเละได้จัดของเเละเช็คพระเเละทำการจัดประชาคมภาพการทำความสะอาดพระ


ภาพการประชาคม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)