ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560


เวลา 06.30 น.- 17.30 น. รดน้ำแปลงผักตอนเช้าและเข้าทำงานในศูนย์และช่างบ่ายปลูกต้นไม้ที่ชาวบ้านในชุมชนเอามาให้ทางศูนย์และให้นักศึกษาฝึกงานปลูกให้กับศูนย์ฝึกและช่างเย็นรดน้ำที่แปลงผักปลอดสารพิษ


รดน้ำต้นไม้


ปลุกต้น มัน


ปลุกต้นไม้


รดน้ำแปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)