ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา06.30-17.30น ราดน้ำแปลงผักตอนเช้าและเข้าทำงานในศูนย์และช่างบ่ายปลูกต้นไม้ที่ชาวบ้านในชุมชนเอามาให้ทางศูนย์และให้นักศึกษาฝึกงานปลูกให้กับศูนย์ฝึกและช่างเย็นราดน้ำที่แปลงผักปลอดสารพิษ

ราดน้ำผักขมและใบเตย


ปลูกต้นมะนาวในล้อยาง


ขุดหลุมปลูกต้นมะม่วงหาวมะนาวโห


ลงปลูกต้นมะม่วงหวามะนาวโห

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)