ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น.- 18.00 น.

ได้ทำการฝึกอาชีพเกษตกรการปลูกพักปลอดสารพิษภายในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนะมนาว มีการปรับหน้าดินและเตรียมแปลงเพราะปลูกและเตรียมการหว่านเม็ดพืชและฟางเพื่อเอาไว้แจกให้กับคนในชุมชนดอนมะนาวถอนหญ้าในแปลงผัก


หว่านเมล็ดผัก เช่น ผักสัลด ผักกวางตุ้ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)