ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เก็บรายละเอียดงานกลุ่มใหญ่และเพิ่มเติมข้อมูลที่ต้องแก้ไขและช่วยกันอออกความคิดในหัวข้อที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลของหน่อยฝึก


แก้ไขงาน เก็บละเอียดของงานบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)