ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น.- 12.30 น. ได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำดอนมะนาวและทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ไปพ่นยากัดยุ้งหมูุ่ 6และได้แจกทรายกันยุ้งให้ชาวบ้าน

เวลา 13.00 น.- 17.30 น. ได้ลงชุมชนเพื่อหาเก็บบ้างให้แน่และเพิ่มในส่วนที่ขาดหายข้อมูลต่างๆ

แจกทรายให้กับชานบ้านในชุมชนหมู่


ลงไปแจกทรายที่หมู่ 6


พ่นยากันยุงลายตามบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)