ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา8.30-15.00 ทำกิจกรรมร่วมกับ อบต.ดอนมะนาว มีการฉีดยากำจัดยุงและแจกทรายกำจัดลูกน้ำ

เวลา15.00-17.00 กับไปที่ศูนย์ฝึกเพื่อรับมอบหมายงานในวันต่อไป


ตามแจกทรายหลังจากเจ้าหน้าที่ของอบต.พ่นยากำจัดยุงแล้ว


แจกทรายกำจัดยุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวความเห็น (0)