ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา 08.30-17.00น

เก็บรายละเอียดงานกลุ่มใหญ่และเพิ่มเติมข้อมูลที่ต้องแก้ไขและช่วยกันอออกความคิดในหัวข้อที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลของหน่อยฝึก

ภาพการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล


ภาพช่วยกันแสดงความคิดเห็นและออกแบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)