ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 21 มืิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-1800น

ได้ทำการฝึกอาชีพเกษตกรการปลูกพักปลอดสารพิษภายในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนะมนาว มีการปรับหน้าดินและเตรียมแปลงเพราะปลูกและเตรียมการหว่านเม็ดพืชและฟางเพื่อเอาไว้แจกให้กับคนในชุมชนดอนมะนาวภาพการเตรียมดิน


ภาพหว่านกากมะเพร้าว


ภาพการหว่านฟาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)