บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศูฯย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี