ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา08.30-18.00น ได้ทำการฝึกอาชีพเกษตกรการปลูกพักปลอดสารพิษภายในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนะมนาว มีการปรับหน้าดินและเตรียมแปลงเพราะปลูกและเตรียมการหว่านเม็ดพืชและฟางเพื่อเอาไว้แจกให้กับคนในชุมชนดอนมะนาวภาพบรรยากาศในการเตรียมปลูกผักสวนครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)