21 มิ.ย. 2560 มีคนมาแนะนำอาชีพ และ ขายลูกชิ้นที่ศูนย์

21 มิ.ย. 2560

8.25 น. รับประทานอาหารเช้า

9.30 น. รับฟังคนที่มาแนะนำอาชีพ การขายกาแฟ

11.00 น. เตรียม ขายลูกชิ้น

13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

14.15 น. ล้างจาน

15.00 น. ขายลูกชิ้นที่ศูนย์

17.39 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)