ได้รับความรู้จากสิ่งที่ไม่เคยทราบถ้ามีเวลานำไปใช้ได้จริงจะดีมากสำหรับการหาความรู้ใหม่ๆ