วัฒนธรรม ในความคิดเห็นของอาจารย์แม่

  ติดต่อ

  รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ เล่าประสบการณ์ในวิชาวัฒนธรรมองค์กร  

ถ่ายทอดสด ลิขิตคำบรรยายอาจารย์แม่

 เช้าวันนี้เป็นโชคและวาสนาของนักศึกษา ปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ หรือ อาจารย์แม่ของพวกเรา ท่านอาจารย์แม่เข้าเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี ๒๔๙๘ ปัจจุบันท่านเป็น อธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ภาพลีลา อาจารย์แม่สอนนักศึกษาปริญญาโท เล่าความรู้ฝังลึกสอดแทรกคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ภาพนักศึกษาระดับปริญญาโท และ บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาร่วมฟังการบรรยายและประสบการณ์จากอาจารย์แม่

 อาจารย์แม่เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของคำว่า วัฒนธรรม พรบ.๒๔๘๕

 ความเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันของชนในชาติ เท่านั้นยังไม่พอ ยังหมายถึง

  ความเป็นมรดกตกทอด   

  การกระทำที่งดงาม   ความคิดที่รุ่นแล้วรุ่นเล่าทำไว้

  เกิดจากความเป็นบัณฑิต ที่แสวงหาวิธีการเรียนรู้

  ความคิดที่จะสร้างสรรค์องค์กรให้โดดเด่น เพื่อให้เป็นมรดกตกทอด

  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเคหะสถาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายอย่างมีกาละเทศะ

 ความเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรม

JJ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 63009, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความรู้ฝังลึก#คุณธรรม#วัฒนธรรม#kku#จริยธรรม#jj#อาจารย์แม่#uac#มรดก#รศ.สุนีย์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)