คอมพิวเตอร์2

การเลือกซื้อซอฟแวร์
การเลือกซื้อซอฟแวร์ 
   ซอฟแวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทั่วๆไป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือ
สิ่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั่นเอง ระบบควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ operating system 
 คือชุดโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน และ สามารถทำหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ที่ต้องการได้ ระบบควบคุมการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือ operating system นี้มักจะได้มา
 พร้อมกับคอมพิวเตอร์operatingsystem ระบบหนึ่ง ๆ มักจะมี การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ๆ
 แล้วผลิตออกสู่ตลาดเป็นร่นใหม่เรียกว่า version เช่น Windows3.11หรือ Windows95
,Window98 เป็นต้น คูรจะต้องเรียนรู้ว่าระบบควบคุมการทำงานโดยใชระบบควบคุมการทำงาน
 บางรุ่นได้สิ่งสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์นั้นได้แก่
microprocessor แต่สมองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถคิดหา เหตุผลได้อย่างสมองของมนุษย์
มันมีหน้าที่คำนวณได้ดีมาก สิ่งที่ทำให้คุณกับ คอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้นั้น เรียกว่า interface
 ดังนั้น อินเตอร์เฟสก็ได้แก่
วิธีการหรือสิ่งที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างคุณกับคอมพิวเตอร์
ซอฟแวร์ปฏิบัติการ(Application Software) โปรแกรม operating software นั้น
เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนกับผู้บริหาร
 ส่วนโปรแกรมประเภทที่ใช้ ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ เรียกว่าโปรแกรมปฏิบัติการ
 (application software) แอปปลิเคชั่นซอฟแวร์ หรือ โปรแกรมปฏิบัติการ ที่สำคัญมี 5 ประเภทคือ
 word processor,spreadsheet,data manager graphics, และ communications
เวอร์ดโพรเซสเซอร์(Word Precessor
   โปรแกรมเวอร์ดโพรเซสเซอร์(word processor) ใช้ทำงานด้านการพิมพ์
 แทนพิมพ์ดีดแต่สามารถทำงานได้มากกว่า ดีกว่า และรวดเร็วกว่าการพิมพ์ดีด 
เป็นอันมาก ความสามารถจของ word processor นั้น สามารถทำได้แม้กระทั่ง 
การจัดรูปแบบของหน้าหนังสือ เช่น การแบ่งหน้าหนังสือออกเป็นคอลัมน์ 
การใส่หัวกระดาษ (header) การใส่ท้ายหน้ากระดาษ (footer) การทำเชิงอรรถ 
หมายเหตุ ดรรชนี อธบายคำยาก ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสามารถเปลื่ยนแปลงรูปร่าง
 ลักษณะและแบบของตัวอย่างอักษรที่ใช้พิมพ์ได้อีกด้วย เช่น เปลี่ยนจากตัวเล็ก
 ให้เป็นตัวใหญ่ เปลี่ยนตัวปกติธรรมดาให้เป็นตัวหนา ตัวบาง ตัวเอน ขีดเส้นใต้ 
เป็นต้น
โปรแกรมบัญชี(Spreadsheet

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกข้อความ

คำสำคัญ (Tags)#คอม

หมายเลขบันทึก: 63007, เขียน: 25 Nov 2006 @ 11:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)