แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อ

ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไปทำธุระที่เขตหลักสี่ เลยถือโอกาสเข้าไปขอแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ทางเขตหลักสี่ได้จัดเคาน์เตอร์เพื่อให้ประชาชนเข้าไปสอบถามและกรอกแบบสอบถาม โดยมีเจ้าหน้าที่จากเขตผลัดเปลี่ยนกันมาให้บริการ ช่วงที่ผมแวะไปขอแบบสอบถาม ไม่มีใครเลย มีผมเพียงคนเดียว ผมใช้เวลาไม่ถึง ๑๐ นาทีก็ตอบเสร็จ ก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายสำเนาเก็บไว้เพื่อนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆทราบ ขอชวนให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยครับ คนที่อยู่กรุงเทพสามารถไปกรอกได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตใน กรุงเทพมหานครครับ

คำถามข้อที่ ๑.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

คำตอบ มีให้เลือกแค่ ได้ หรือไม่ได้ ผมตอบ ไม่ได้

คำถามข้อที่ ๒ หากไม่ได้จะทำอย่างไร

คำตอบ ต้องให้ความรู้และพัฒนาประชาชนคนไทย ให้มีความเข้าใจเรื่องการเมือง การเลือกตั้งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในระบบประชาธิปไตย การปกครองระบบประชาธิปไตย จะสมบูรณ์ได้ ขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนมากต้องมีความรู้ และจิตสำนึก ที่จะช่วยกันคิดและทำเพื่อส่วนรวม สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง เมื่อประชาชนมีความรู้เรื่องการเมืองอย่างแท้จริง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม สังคมก็จะเข้มแข็ง ประชาชนจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ จะเลือกคนดีมีความสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชน และเป็นรัฐบาลบริหารประเทศชาติที่มีธรรมาภิบาล

สรุป : ต้องปฏิรูป เปลี่ยนความคิดของสังคม เปลี่ยนจากระบบทุนนิยม เป็นระบบ “พอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชา

คำถามข้อ ๓ การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง

ตอบ : ถูกต้อง

คำถามข้อ ๔ ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

ตอบ : กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ไม่ควรมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีก

หากเข้ามาได้อีก ก็แสดงว่า ระบบการคัดเลือกผู้สมัครลงเลือกตั้งยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ

กรณีผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้แทนอีก คนแก้ไขก็จะต้องเป็นประชาชน ต้องเฝ้าติดตาม หากเขาเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมอีก ทำสิ่งที่ดี เป็นตัวแทนที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้สังคม และประเทศชาติ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของประเทศ แต่ถ้าเขายังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเดิม ก็ต้องร่วมมือกัน ทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อกำจัดคนเหล่านี้ออกไปจากการเป็นผู้แทน

ข้อสำคัญอยู่ที่ ขบวนการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง และการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน ก็ต้องช่วยกันดูแล

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง Civic Education for Thai Societyความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

629920

เขียน

17 Jun 2017 @ 00:41
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก