15 มิ.ย. 2560 ไปซื้อปลาเพื่อเตรียมมาทำปลาร้าและทำป้ายขายของ

15 มิ.ย 2560

7.00 น. เดินทางไปซื้อปลาที่ตลาดปลาบางเลน

10.30 น. ถึงศูนย์การเรียนรู้

11.00 น. รับประทานอาหารเช้า

12.30 น. เตรียมปลาเพื่อจะไปขายวันพรุ่งนี้

14.00 น. ไปร้านเพื่อทำป้ายขายของ

16.00 น. กลับถึงศูนย์การเรียนรู้

16.30 น. รับประทานอาหารที่ศูนย์

17.30น. เดินทางกลับบ้าน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)