ทำปลาเเดดเดียวทอด 15 มิ.ย. 2560

5.30 น. อาบน้ำเเต่งเตรียมตัวไปซื้อปลา ทำปลาเเดดเดียวทอด

6.45 น. เดินทางไปซื้อปลาที่บางเลน

8.00 น. ถึงตลาดปลาบางเลนเเละเดินเลือกซื้อปลา

9.45 น. เดินทางกลับศูนย์ฝึก

10.45 น. เเวะรับประทานอาหารเช้าข้างทาง

12.00 น. ถึงศูนย์ฝึก
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)