รวมมาจากเว็บไซต์ เอาไว้ตกแต่งบล็อก 

 

ที่มา  http://blog.sanook.com/default.aspx?alias=blogspace 

        http://birding.about.com/library/blclip-animated.htm

 

 

 

 

                                      

            haru_01.gif                    tombow_ani.gif                   orange_04.gif  

 

                                 sunflower_04.gif

 

 heart_frame_04.gif heart_frame_02.gif heart_frame_08.gif heart_frame_01.gif heart_frame_05.gif heart_frame_03.gif heart_frame_06.gif heart_frame_07.gif

 

 baika_01.gif  baika_002.gif   baika_003.gif  baika_01_2.gif  baika_002_2.gif  baika_003_2.gif  baika_0001.gif  baika_0003.gif  baika_0002.gif           tadpole_01.gif