ติดสัญญาลักษณ์เเผนที่เดินดินรอบนอก-รอบในเเละตบเเต่งระบายสี 14 มิ.ย. 2560

14 มิ.ย. 2560

8.30 น. อาบน้ำเเต่งตัวเตรียมตัวไปศูนย์ฝึก

9.45 น. ถึงศูนย์ฝึกเเละรับประทานอาหารเช้า

10.45 น. ตัดต้นไม้บริเวณศูนย์ฝึก

12.00 น. รับประทานอาหารเช้า

13.45 น. ทำสัญญาลักษณ์เเผนที่เดินดินรอบนอก-รอบใน

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 น. ทำสัญญาลักษณ์เเผนที่ดินรอบนอก-รอบใน(ต่อ) เเละตบเเต่งระบายสี

16.45 น. เก็บอุปกรณ์เเละเก็บกวาดขยะเตรียมตัวกลับบ้าน

17.45 น. เเยกย้ายกันกลับบ้านไปพักผ่อน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)