ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา8.00-10.00น. ลุงวิฑูรย์ได้พากลุ่มนักศึกษาฝึกงานไปทำบุญที่วัดโบสถ์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ชาวบ้านของชุมชนหุบมะกล่ำได้มีการจัดงานวันเกิดของหัวพ่อวัดโบสถ์ ได้มีการทำบุญและการแสดงตามประเพณีท้องถิ่นของคนในชุมชน

และเวลาต่อมา11.00-12.00น. ชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันประชุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น

12.30-13.40น.ทางวัดได้มีการเลี้ยงทาน

15.00-17.00น. ได้ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมกับชาวบ้านภายในวัด และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชาวบ้านโดยการเรียนรู้ภาษาคนลาวเวียง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)