ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00-12.00น. ได้ไปที่ศูนย์และได้ไปเก็บไข่ไก่และเลี้ยงไก่เลี้ยงและแพะ ต่อมาได้พูดคุยกับคุณลุงวิฑูรย์ ในเรื่องของการทำ swot matrix ของชุมชน

เวลา 13:00 น. - 14:00 น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14:00 น. - 16:00 น. ได้แบ่งหน้าที่ในการทำงานกลุ่มกันต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)