วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 09:00 น. ทำแผนที่เดินดิน

เวลา 10:00 น. ศึกษาการทำปลาส้มคั่วกลิ้ง

เวลา 18:00 น. เข้าศูนย์ OTOP บ้านน้ำทรัพย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)