การศึกษาปฐมวัยของฟินแลนด์


เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้เชี่ยวชาญการศึกษาปฐมวัยของฟินแลนด์มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ที่กรุงเทพ รศ. ประภาภัทร นิยม กรุณาส่งสรุปสาระมาให้ จึงนำมาเผยแพร่ต่อ ที่นี่ ครูทุกคนอย่าลืมเพ่งอ่านประโยคสุดท้ายในเอกสารด้วยนะครับ


ชมวีดิทัศน์ได้ที่ ,


วิจารณ์ พานิช

๓๐ เม.ย. ๖๐
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.208.142
เขียนเมื่อ 

Down the bottom of the 'linked page' (to the content in image/slide) is a tool bar (in black) with a big + sign, click on that + sign will enlarge the image and make it easier to read.

Also on the 'linked site' (https://www.slideshare.net/PattyMim/ss-76870415) itself, if we scroll down pass the slides (images) we would find an OCR copy of the slides. This OCR copy in in 'text' with some ocr deficiencies but is readable and 'cut and paste'able.

BTW, clicking on a slide will also enlarge the slide.

;-)