วันที่ 9 มิ.ย 2560

เวลา 09.00 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้นำชุมชนและ น.ศ กศน อ. ชะอำ
เวลา 12.00 รับคณะ. พลอากาศตรี กีรติ. วรทรัชต์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)