วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560

9:00 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน ต.ท่าศาลา


11:00 รับคณะ. พลอากาศตรี กีรติ. วรทรัชต์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)