ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันนี้วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. - 12:00 น. ได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์ฝึก ได้ไปทำ Timeline จนเสร็จโดยมีคุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม เป็นคนให้ข้อมูล


เวลา 13:00 น. - 14:15 น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14:15 น. - 17:20 น. ได้กลับมาที่ศูนย์กลับมาทำงานศึกษาหาข้อมูลกันต่อ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)