11 มิ.ย. 2560 ศึกษาชุมชนและทำแผนที่

11 มิ.ย. 2560

8.30 น.รับประทานอาหารเช้า

9.30 น. ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ลงศึกพื้นที่ศึกษาชุมชน

15.00 น. ทำแผนที่รอบใน

18.00 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)