มามองมุมครูสอนสายสังคม

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ออกไปให้กำลังใจแด่ครูสายสังคมศึกษา ของ ม.ทักษิณ 3 คนคือ
ครูมิ่งกมล เอี่ยมเศวต
ครูศยามล วิสุทธิคุณ
ครูภัทราภรณ์ ทินวงค์ที่เข้าฝึกสอน ณ มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่และ
ได้พบสนทนากับครูพี่เลี้ยงฝากมุมคิดถึง ม.ทักษิณด้วย...


สามครูสาวมาจากสายสังคม ม. ทักษิณ ตามมาชมการสอนพวกเธอเหล่านี้


ภายในห้องเรียน ม. 5


อีกคนกำลังสอน ม.1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)