ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น.- 17.00 น.

ได้เข้าไปที่ อบต. ไปขอโครงสร้างของ อบต. และได้กลับมานั้งทำโครงสร้างที่พัก และทำตารางปฎิทิน ตอนเย็นได้เข้าไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพ ตำบลดอนมะนาวเข้าไปขอข้อมูลจากป้า


ทำโครงสร้างของ อบต.


สอบถามข้อมูลจากป้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)