ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา 08.30-17.30น เช้าได้เข้าไปที่ศูนย์ฝึกเพื่อไปทำกิจกรรมส่วนตอนบ่ายได้กลับมาที่พักและแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันทำ

เข้าไปทำกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกอาชีพแบ่งหน้าที่การทำงานแต่ละหัวข้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)