ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. 17.30 น. ได้เข้าไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพ ตำบลดอนมะนาว เพื่อทำกิจกรรมของศูนย์ ช่วงบ่ายได้กลับมาที่พักได้แบ่งงานกันทำในแต่ละหัวข้อ


เข้าไปทำกิจกรรมของศูนย์แบ่งหน้าที่กันทำข้อหัวต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)