ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา 8.30-17.30น ตอนเช้าได้เข้าไปเอาโครงสร้างที่ อบต.และได้กลับมาทำโครงสร้างและตารางปฏิทินพอตกเย็นได้เข้าไปเอาข้อมูลที่ศูนย์เพื่อนำไปศึกษาต่อ


ได้ทำโครงสร้างและตารางปฏิทิน


ได้ลงไปเก็บข้อมูลและนำไปศึกษาต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)