ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน กศน. โพธาราม 8 มิ.ย. 2560

  • 8 มิ.ย. 256

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

9.00 น. ไปทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ที่ อนามัยบ้านเก่า

13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 น. กลับมายังศูนย์ฝึก

15.00 น. นอนพักผ่อน

16.45 น. ให้อาหารหมู

17.30 น. ล้างไม้ล้างมือเตรียมตัวเเยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)