8 มิ.ย. 2560 ทำดอกไม้จันทร์ร่วมกับชาวบ้านกลุ่มอสม.

8 มิ.ย. 2560

8.30 น. รับประทานอาหารเช้า

9.30 น. เดินทางถึงอนามัยบ้านเก่า

9.45 น. ช่วยชาวบ้านทำดอกไม้จันทร์

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. ทำดอกไม้จันทร์

15.30 น. เดินทางออกจากอนามัยบ้านเก่า

15.40 น. ไปถ่ายเอกสารที่ตลาดบ้านสิงห์

16.00 น. เดินทางออกจากร้านถ่ายเอกสาร

17.00 น. ถึงศูนย์การเรียนรู้

18.00 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)