ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 09.00 น. 17.00 น. ได้นั้งอบรมโครงการติดตามนักพัฒนาชุมชมและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณท์สินค้าให้กับตำบลสองพี่น้องและผู้ใหญ่บ้านแลนักพัฒนาชุมชน อำเภอ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับนักพัฒนาชุมชนจังหวัดและนักพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ให้นักศึกษาฝึกงานแนะนำตัว และตอบคำถามเกี่ยวชุมชนที่ได้ลงฝึกงาน


การนั้งอบรมนักพัฒนาชุมชน


สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณท์


การจัดเรียงสินค้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)