ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา9.00-12.30น. ได้ไปรับฟังการการประชุม,บรรยายและการแลกเปลี่ยนความรู้ของชุมชนบ้านหุบมะกล่ำ ในหัวข้อเรื่อง ศักยภาพของชาวนาและเกษตรในการปรับตัวเพื่อรับมือกับปัจจัยเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาวะ และรับประทานอหารกลางวัน

13.00-15.00น. ได้กลับมาที่ศูนย์และได้พูดคุยเรื่องประเด็นต่างๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)