ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00-12.00น. ได้ลงพื้นที่ไปยังวัดโบสถ์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น

12.30-13.20น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวันและไปไหว้เสด็จพ่อร.5

19.00-21.00น. ได้มีการประชาคมกับคนในชุมชน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้กัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)