วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำคือ 1) ไล้ท์ซีดีของกรมอนามัยขึ้นใหม่เป็นจำนวน 2 แผ่น 2) ทำปกแฟ้มเก็บข้อมูล 3) เปลี่ยนรูปที่บอร์ดในโรงอาหารของกรมอนามัยส่วนรูปก็เป็นรูปในการประชุมส้วมโลกครั้งที่2ที่เมืองทองธานีในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2549 4) จัดตู้ใส่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างของกรมอนามัยรูปแบบของตู้ก็จะเป็นตู้4ชั้นชั้นที่1จะเป็นหมวดของสื่อโทรทัศน์ในชั้นนั้นจะแบ่งออกเป็น3ช่องคือช่องปี47ช่องปี48และช่องปี49สิ่งที่เอามาแบ่งช่องคือฟิวเจอร์บอร์ดสีน้ำเงินชั้นที่2จะเป็นหมวดของสื่อวิทยุรูปแบบของชั้นก็เหมือนกันครับชั้นที่3จะเป็นหมวดของสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบของชั้นก็เหมือนกันครับและวันนี้ในขณะที่ผมตัดฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้เกิดอุบัติเหตุมีดคัตเตอร์บาดนิ้วโป้งครับจึงทำให้ช่วง 16.00-16.30 น.ผมต้องไปทำแผลที่ห้องพยาบาลครับวันนี้ผมอาจจะเจ็บตัวแต่ก็เป็นบทเรียนที่ดีว่าทำงานควรระมัดระวังและมีสมาธิครับ