2 มิ.ย. 2560 หว่านเมล็ดแปลงผักและร่วมกันทำแผนที่เดินดิน

2 พ.ค. 2560

08:30 น. ทำความสะอาดศูนย์หน่วยฝึกงาน

09:00 น. หว่านเมล็ดแปลงผักที่เราขุดไว้

10:00 น.ช่วยลุงกับป้าเจ้าของหน่วยฝึกจัดโต๊ะและสถานที่เพื่อจะขายของและขายผักที่เราปลูกไว้

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. ลงพื้นที่ชุมชนศึกษาบริบทชุมชนอย่างละเอียดอีกครั้ง

15:00 น. รวมกลุ่มทำแผนที่เดินดิน

17.00 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)