ครั้งที่4บันทึกประจำวันประจำวันที่02/06/2560

วันนี้ช่วงเช้าได้เข้าไปที่มหาวิทยาลัย เข้าไปปริ้นเอกสารและได้ชำระค่าเทอม เสร็จสิ้นเวลา11.30น.ก็ได้เดินทางมายังศูนย์ ถึงศูนย์เวลา12.30น.ก็ได้นับประธานอาหารกลางวันและได้พูดคุยกับพ่อแรม หลังจากพูดคุยเสร็จก็ได้ลงชุมชนเพื่อไปเก็บข้อมูลจนถึงเวลา15.20น. ฝนก็ตกอย่างหนัก จึงได้กลับมาที่ศูนย์ และได้ทำเอกสารและวาดแผนที่เดินดินจนถึงเวลา18.00น. วันนี้ทางหมู่ที่6มีกสรจัดประชุมหมู่บ้านขึ้น ก็ได้เข้สร่วมประชุมและได้ทำประชาคมกับชาวบ้าน ได้ร่วมกันวิเคราะห์SWOTร่วมกับชุมชนเพื่อมาต่อยอดทำโครงการ เสร็จสิ้นเป็นเวลา22.00น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)