วันพุธ ที่31 พฤษภาคม

9:30 ต้อนรับคณะศึกษางาน กศน.

10:00 เป็นพิธีกร


13:00 พาคณะศึกษาดูงานไปศึกษาเรื่องการปลูกมะนาว ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการปลูกมะนาวบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)