วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 07:30 น. เดินทางไปที่ศูนย์ OTOP บ้านน้ำทรัพย์ เพื่อจัดร้านและแพ็คสินค้าเวลา 10:00 น. เข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ เพื่อต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน
เวลา 13:00 น. เข้าศึกษาวิสาหกิจภายในชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ เรื่องการปลูกมะนาวเวลา 17:00 น. ออกไปตัดหญ้าให้ม้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)