ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้อง

วันที่ 29 พค 2560

8.30 ทางวิสาหกิจชุมชนได้พาไปออกสถานที่ กศน. ค่ายลูกเสือ อำเภอโพธารามจังหวัด ราชบุรี

ได้ไปฟังความรู้กับนักเรียน กศน. ในเรือง วิสาหกิจชุมชนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จนถึง

11.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 กลับไปที่วิสาหกิจชุนชนได้ไปทำความสะอาดสถานที่ และปรึกษางานกลุ่ม

15.00 ทั่งกลุ่มได้เข้ารับฟังชี้แจงต่างเกี่ยวกับๆศูนย์การเรียนรู้และปรึกษางานภายในกลุ่มกับหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้

17.30 เดินทาวกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)