​ย่อพุทธธรรม 5

  ติดต่อ


เรื่องของตา มีคนอยู่ 3 คนดังนี้

1.คนตาบอด คือคนไร้ปัญญาหาทรัพย์ แม้มีแล้วก็หาเพิ่มไม่ได้และแยกแยะไม่ออกในเรื่องดีกับชั่วเป็นคนมั่ว ๆ อยู่อย่างนั้น

2.คนตาเดียว คือคนมีปัญญาหาทรัพย์ แม้มีแล้วก็หาเพิ่มได้แต่แยกแยะไม่ออกในเรื่องดีกับชั่วเป็นคนผีเข้าผีออก อยู่อย่างนั้น

3.คนสองตา คือคนมีปัญญาหาทรัพย์ แม้มีแล้วก็หาเพิ่มได้และแยกแยะออกในเรื่องดีกับชั่วเป็นคนตื่นรู้ อยู่อย่างนั้น ( น.782-783 )

............................................

บรรณานุกรุม

พระราชวรมุนี ( ประยุทธ์ ปยุตฺโต ). ( 2529 ) . พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 628620, เขียน: , สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วัฒนธรรมท้องถิ่น#อุทัย เอกสะพัง#​ย่อพุทธธรรม 5

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)